جهت اطلاع از برنامه دقیق دوره های آموزشی لطفا در ساعات اداری با مجتمع تماس حاصل فرمایید.

برخی از دوره ها بصورت عمومی و یا نیمه خصوصی برگزار میشوند که نیاز به پیش ثبت نام جهت تنظیم ساعات کلاس دارد.

برخی دوره ها بصورت انفرادی در صورت خالی بودن ظرفیت از لحظه ثبت نام قابل اجرا میباشند.

در مورد برگزاری دوره ها بصورت خصوصی زمان تدریس با هنرجو و استاد مربوطه هماهنگ میشود.