[آرشیو]
عنوان آموزش شغل :سازنده مدل هاي مومي طلا و جواهر
عنوان آموزش شغل :طراح كلاسيك زيورآلات پيشرفته
عنوان آموزش شغل :طراح كلاسيك زيورآلات(مقدماتي )
عنوان آموزش شغل:گوهرشناس مرواریدوسایر گوهرهای آلی
عنوان شغل:جواهرساز
جواهرسازی سیمی
جواهرسازی مهره ای
استاندارد آموزشی گوهرشناسی
استاندارد آموزشی طراحی طلا و جواهر (پیشرفته)
استاندارد آموزش مقدماتی طراحی طلا و جواهر با کامپیوتر