تاریخ: ۱۳۹۴/۰۴/۱۷

استانداردجواهرسازی سیمی

این استاندارد در سال 1393 با نظارت اعضاء كميسيون تخصصي برنامه ريزي درسي رشته صنايع دستي(طلا و جواهر سازي) توسط متخصصین فعال این رشته با كد ملي شناسايي آموزش شغل : 8-80/42/1/2

جهت دریافت فایل PDF اینجا کلیک کنید