تاریخ: ۱۳۹۴/۰۴/۱۷

استاندارد جواهرسازی

این استاندارد در سال 1393 با نظارت اعضاء كميسيون تخصصي برنامه ريزي درسي رشته صنايع دستي(طلا و جواهر سازي) توسط متخصصین فعال این رشته با كد ملي شناسايي آموزش شغل :   1-019-79-7313 تدوین گردید.

 

جهت دریافت فایل PDF اینجا کلیک کنید.