تاریخ: ۱۳۹۴/۰۴/۱۳

استاندارد طراحی طلا و جواهر با کامپیوتر (پیشرفته)

این استاندارد در سال 1393 با نظارت اعضاء كميسيون تخصصي برنامه ريزي درسي رشته صنايع دستي(طلا و جواهر سازي) توسط متخصصین فعال این رشته با كد ملي شناسايي آموزش شغل :   1-004-79-7313 تدوین گردید.

جهت دریافت فایل PDF اینجا کلیک کنید.