تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲/۱۳
نویسنده :  گروه گوهرشناسی اسمان

تشخیص میزان فلورسنسی در الماس

 تشخیص میزان فلورسنسی در الماس
تاثیر فلورسنسی در الماس از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا ممکن است بر رنگ الماس اثربگذارد.
فلورسنسی در رنگ های متعددی وجود دارد ولی اکثر الماس های فلورسنسی دار به رنگ آبی روشن هستند. طبق تحقیقات بعمل آمده  %90 تا %95 از تمامی الماس ها (type la) به رنگ زردخیلی روشن هستند. تحت تاثیر بخشی از طیف نوری خورشید که دارای اشعه ماوراء بنفش  ( ultraviolet ) میباشدیک الماس  با نور فلورسنسی آبی و تلفیق آن با رنگ زرد روشن موجب می شود تا الماس سفیدتر بنظربرسد.

                                          
تشخیص شدت فلورنسی با مقایسه چشمی با Masterstone امکان پذیر می باشد. لامپ های ultraviolet با طول موج بلند (nm 366) استفاده می شود. چهار درجه فلورنسی در ارزیابی مورد بررسی قرار می گیرد. Nill-medium-slight-strong     

                                          
مشاهده فلورنسی به صورت عمود بر pavilion facet صورت می گیرد و بایدالماس به آرامی چرخانده شود تا شدت فلورنسی آن آشکار شود.
Masterstoneها جوری چیدمان یافته اند که درجه فلورنسی آن از چپ به راست افزایش می یابد.
سه عدد سنگ مرجع جهت تعیین پایین ترین حد فلورسنسی استفاده میشود . جهت درجه "strong" نیازی به سنگ مرجع نیست.
درست مانند درجه بندی رنگ سنگ مورد آزمایش مابین دو سنگ Masterstone قرار می گیرد.
اگر سنگ آزمایش شونده از سنگ سمت چپ آن فلورسنسی بیشتری داشته باشد ولی این میزان کمتر از سنگ سمت راست باشد. بنابراین سنگ آزمایش شونده همان درجه سنگ سمت راست را از نظر میزان فلورسنسی می گیرد.
اگر فلورنسی قوی تر از سنگ مرجع   باشد بنابراین درجه "strong" بهترین انتخاب است.