این برند در سال 1838 در شهر نیویورک توسط چارلز لویی تیفانی Charles Lewis Tiffany و جان یونگ John B.Young پایه ریزی شد. در سال 1853، زمانی که چارلز کنترل را به دست گرفت، نام کمپانی به Tiffany& Co. اختصار یافت و در این زمان تمرکز کمپانی روی فروش جواهر بود.
افزایش شمار الماس هایی که ترکهای آنها با مصالح تر میمی پر شده اند (fracture filled diamond)چالش مهمی در صنعت الماس بخصوص از نظر شناسایی و دوام انواع روش های ترمیمی بکار رفته محسوب میشود.یکی از بحث بر انگیز ترین روش های تر میمی سنگهای قیمتی که در دهه های گذشته پدیدار گشته پر کردن ترک های به سطح رسیده در الماس های تراش داده شده است.
همه زنان علاقه دارند تا جواهراتی مد روز و زیبا داشته باشند. طلا و الماس پاشنه آشیل هر زنی است. برندهای بسیاری در صنعت جواهر مطرح هستند اما بعد از تحقیق ما ده مورد از معروفترین های آنها را برایتان انتخاب کرده ایم. لطفاً آنها را مطالعه کنید و فراموش نکنید تا دیدگاههای خود را برای مان بنویسید.