گرانترین حلقه ازدواج سلبریتی ها

35 قیراط الماس امرالد کات به ارزش 10 میلیون دلار
الماس 33 قیراطی آشر کات منحصر بفرد به ارزش 8.8 میلیون دلار
18 قیراط امرالد کات روی پایه مایکرو پاوه به ارزش 5 میلیون دلار
24قیراط الماس قناری به ارزش 4.7 میلیون دلار
15قیراط کاشن کات طراحی منحصر بفرد لورین شوارتز 4.5 میلیون دلار
الماس امرالد کات 10.47 قیراطی گریس کلی 4.3میلیون دلاری محصول کارتیر
8.5 قیراط الماس آبی
8 قیراط الماس 4 میلیون دلاری
12 قیراط امرالد کات بین دو الماس دیگر از کمپانی graff به ارزش 3 میلیون دلار
12 قیراط الماس صورتی بر پایه ار 18 قیراطی طراحی رایان رینولدز به ارزش 2.5 میلیون دلار
الماس صورتی 17 قیراطی امرالدکات کمپانی جیکوب اند کو احاطه شده با الماس های کوچک به ارزش2.5 میلیون دلار
16قیراط الماس 2 میلیون دلاری