تاریخ:۱۳۹۴/۰۲/۲۷

ارزیابی الماس

ارزیابی الماس

 

در این دوره ارزش گذاری یک الماس بر مبنای سیستم بین المللی ؛ بر اساس چهار فاکتور رنگ ، میزان پاکی ، تراش و وزن را خواهید آموخت.

در این دوره این موارد آموزش داده می شود :

  • می آموزید که چگونه تراش یک الماس و تناسب بین قسمت های مختلف آن بر میزان درخشش و زیبایی و در نهایت ارزش آن موثر می باشد.
  • جزئیات تراش برلیان در سنگ الماس در اشکال گرد ، مارکیز ، اشک و اووال و چگونه قضاوت کردن در مورد Polish و Symmetry یک الماس را تجربه خواهید کرد.
  • می آموزید که چگونه میتوان یک الماس سواره را اندازه گیری کرد و وزن آن را تخمین زد.
  • هم چنین آشنایی با تکنیک های تراش مجدد و تاثیر آن بر زیبایی سنگ و محاسبه ارزش افزوده آن را فرا خواهید گرفت.
  • در این دوره بررسی جزییات گواهی نامه های صادر شده از موسسات معتبر جهانی برای الماس های مختلف و اصطلاحات به کار گرفته شده و تفسیر دقیق آن را می آموزید.
  • روش های فرآوری بر روی الماس و تشخیص آن ها از جمله مباحث مطرح در این دوره می باشد.
  • خواهید آموخت که چگونه می توان الماس های واقعی را از شبه الماس ها تشخیص داد.
  • با صنعت الماس آشنا خواهید شد و می آموزید که چگونه الماس از معادن استخراج می شود و چه مسیری را می پیماید تا به صورت جواهری خیره کننده در دستان شما قرار گیرد.
  • اصطلاحات بکار گرفته شده در تجارت الماس , خرید و فروش و قیمت های روز و تشخیص کیفیت سنگ های بسیار ریز و هر آنچه که برای یک تجارت موفق نیاز است را در مدت کوتاه خواهید آموخت و در نهایت در آزمایشگاهی مجهز و کاملا استاندارد با تجهیزاتی مدرن صدها نمونه سنگ طبیعی الماس را با توجه به آموخته های خود درجه بندی خواهید نمود.