تاریخ:۱۳۹۶/۰۴/۰۵

برای اولین بار HRDAntwerp در ایران

برای اولین بار HRDAntwerp در ایران

اولین دوره درجه بندی الماس  با تدریس مربی مجرب بلژیکی در ماه اردیبهشت 1396 برگزار شد.

مجتمع آموزشی صنعت جواهر آسمان مفتخربه برگزاری این دوره  آموزشی با تجهیزات پیشرفته HRD میباشد.