تاریخ:۱۳۹۴/۰۵/۱۰

فروشندگی حرفه ای طلاوجواهر

فروشندگی حرفه ای طلاوجواهر

 در این دوره ضمن آموزش روش ها و اصول برخورد با مشتری کلیه اطلاعات علمی که یک فروشنده به آن نیازداشته تا در هنگام  معاملات طلا و جواهر بتواند از عهده حل بسیاری از سوالات برآید در قالب آموزش های حرفه ای به شرح عنوان شده در زير  مطرح خواهد شد .

- روش محاسبات قیمت طلا  با استناد به قیمت جهانی انس و دلار
- عیار سنجی و محاسبات تبدیلی عیار و محک زدن
- روش محاسبه قیمت نهایی یک قطعه بعد از ساخت ، مخراجی و آبکاری
- مطالب اساسی در مورد سنگ های رنگی و هم چنین شناخت سنگ ها با استفاده از شکل ظاهری و رنگ آن ها
- مطالب اساسی در مورد الماس ، محاسبه وزن الماس و انواع سنگ های رنگی سواره
- محاسبه قیمت یک قطعه جواهر با سنگ و بدون سنگ و میزان درصد سود آن
- روش های اتیکت کردن مصنوعات طلا و جواهر
- محاسبه قیمت اتیکت و در صد تخفيف 
- بنکداری ، کیفی و مغازه داری
- اطلاعات ساخت یک قطعه به صورت دستی ، ریخته گری ، تعمیرات و آب کاری
- آشنایی با انواع سکه های طلا
- محاسبات مربوط به معاملات  مدت دار 
- آشنایی با حدود قیمت انواع سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی
- روش های توزین فلزات و سنگ های قیمتی و آشنایی با واحد های آن 
و کلیه مهارت هاي که یک فروشنده حرفه ای به آن نیاز خواهد داشت .