تاریخ:۱۳۹۹/۰۶/۰۶

لابراتور تخصصی الماس و سنگ های رنگی

لابراتور تخصصی الماس و سنگ های رنگی

مجتمع صنعت جواهر آسمان با کادری مجرب درآزمایشگاه مجهز خود در مرکز خرید قائم واقع در میدان تجریش خدمات مختلف گوهرشناسی را انجام می دهد.

خدمات این آزمایشگاه عبارت است از:

  • شناسایی انواع الماس و صدور شناسنامه
  • شناسایی انواع سنگ های رنگی و صدور شناسنامه
  • صدور شناسنامه برای سنگ های سوار شده برروی  پایه
  • برآورد قیمت جواهرات