تاریخ:۱۳۹۶/۱۱/۰۹

لابراتور تخصصی الماس و سنگ های رنگی

لابراتور تخصصی الماس و سنگ های رنگی

برای اولین بار در ایران ,مجتمع جواهر آسمان آزمایشگاه مجهز خود را در زمینه سنگ شناسی و صدور شناسنامه معتبر در بازار بزرگ قائم تاسیس می کند.

خدمات این آزمایشگاه عبارت است از:

  • شناسایی انواع الماس و صدور شناسنامه
  • شناسایی انواع سنگ های رنگی و صدور شناسنامه
  • تعیین عیار طلا با استفاده از دستگاه دیجیتال
  • صدور شناسنامه برای سنگ های سوار شده بر پایه