تاریخ:۱۳۹۹/۰۶/۰۶

لابراتور تخصصی الماس و سنگ های رنگی

لابراتور تخصصی الماس و سنگ های رنگی

مجتمع صنعت جواهر آسمان با کادری مجرب درآزمایشگاه مجهز خود خدمات مختلف گوهرشناسی را انجام می دهد.

خدمات این آزمایشگاه عبارت است از:

  • شناسایی انواع الماس و صدور شناسنامه
  • شناسایی انواع سنگ های رنگی و صدور شناسنامه
  • صدور شناسنامه برای سنگ های سوار شده برروی  پایه
  • برآورد قیمت جواهرات