تاریخ:۱۳۹۴/۰۴/۱۷

مخراجکاری

مخراجکاری

نصب سنگ بر روی پایه فلزات قیمتی یکی از حساس ترین مراحل ساخت جواهرات میباشد که نیاز به تبحر و دقت بالایی دارد.در حقیقت زیبایی یک محصول تمام شده دارای سنگ بستگی زیادی به نحوه نصب گوهر که به آن مخراجکاری یا گوهرنشانی میگویند دارد.

آموزش توانایی سوار کردن انواع سنگ بر روی مصنوعات فلزات قیمتی و هم چنین روش های صحیح پیاده کردن سنگ از روی کار هدف این دوره می باشد که شامل :

·         آشنایی وکار با انواع ابزار مخراج کاری

·         آشنایی با انواع قلم ها و کاربرد صحیح آن ها

·         آموزش انواع روش های سوار کردن سنگ های ریز به صورت قلم خور ،چنگی ، ریلی و کاسه ای

·         آموزش انواع روش های سوارکردن سنگ های درشت به صورت دیواره ای، چنگی و نبشی

·         روش های  setting  سنگ به صورت flower ،invisible  ،  pave   

·         آشنایی با روش Micro setting  

·         بررسی درجه سختی سنگ ها ، کالیبره کردن سنگ و اطلاعات مفید راجع به سنگ های قیمتی

·         روش های پرداخت کاری