تاریخ:۱۳۹۴/۰۹/۰۴

هشدار آزمایشگاه انیستیتو گوهرشناسی آمریکا GIA

هشدار آزمایشگاه انیستیتو گوهرشناسی آمریکا GIA

این هشدار در تاریخ بیست و دوم ژوئیه 2015 همراه با فهرستی از الماسهای " بهسازی " شده که توسط GIA شناسنامه صادر گردیده و در مورد درجۀ رنگ اشتباهی صورت گرفته که هم اکنون در بازار موجود میباشند ارائه شده .
در اردیبهشت 2015 ، موسسۀGIA    با دلیل و مدرک به حدود 500 عدد الماس بی رنگ Colorless و نزدیک    بی رنگ Near Colorless مظنون شد . که از همان ابتدا به آزمایشگاه این موسسه در اسرائیل فرستاده شده بودند .    که مورد بهسازی موقت و نامشخصی قرار گرفته بودند .
موسسه GIA معتقد است که این نوع بهسازی به روشی بوده است که به طور موقت رنگ واقعی سنگ را میپوشاند و میتواند به افزایش سطح کیفی رنگ در الماس منجر شود . که تفاوت این افزایش سطح میتواند در حدود سه مرتبه یا “ Grade “ باشد . موسسه GIA هنوز موفق به شناسایی پروسۀ این بهسازی نشده است . اما به طور قوی تحقیقاتی صورت گرفته است ، و هم اکنون این الماسهایی که به این روش بهسازی شده اند توسط تعداد محدودی از همکاران و مشتریان ارائه شده است . 
در ادامه شماره و کد های سنگهای مظنون به این نوع بهسازی داده شده است . و ما از کسانی که این سنگها را خریداری کرده و یا در اختیار دارند درخواست میکنیم و خواهش میکنیم که آنها را به آزمایشگاه های موسسه GIA در هر نقطه ای از جهان برای بررسی مجدد بازگردانند . موسسه GIA  این خدمات را به طور رایگان و در اسرع وقت انجام خواهد داد . موسسه GIA  اخذ این گونه مرسولات را که از همکاران و مشتریانشان دریافت کرده بودند شناسایی و متوقف کرده . و در حوزۀ تجارت تذکری درخور توجه به آنها اعلام داشته .

جهت دریافت مشخصات سنگهای ذکر شده اینجا کلیک کنید.