مخراجکاری نوع: خبر
نصب سنگ بر روی پایه فلزات قیمتی یکی از حساس ترین مراحل ساخت جواهرات میباشد که نیاز به تبحر و دقت بالایی دارد.در حقیقت زیبایی یک محصول تمام شده دارای سنگ بستگی زیادی به نحوه نصب گوهر که به آن مخراجکاری یا گوهرنشانی میگویند دارد.
استاندارد آموزشی ارزیابی الماس
استاندارد آموزشی گوهرشناسی
همانطور که می دانیم هرچقدر کیفیت الماس بالاتر باشد ،قیمت آن بیشتر است . ولی سوالی که مطرح می شود این است که چگونه باید از میان سنگ های موجود در بازار بهترین انتخاب را داشته باشیم .
آینده الماس نوع: مقاله
در دهه های آینده فروشندگان الماس با چالشی چشمگیر مواجهه خواهند بود، چرا که عرضه تقلیل یافته و میزان سود کاهش پیدا می کند.