نرم افزار راینو(Rhino) برنامه بسیار پیشرفته و دقیقی می باشد که می توان با استفاده از آن هر نوع ایده ای را مدلسازی نمود.
استاندارد آموزشی طراحی طلا و جواهر (پیشرفته)