نرم افزار راینو(Rhino) برنامه بسیار پیشرفته و دقیقی می باشد که می توان با استفاده از آن هر نوع ایده ای را مدلسازی نمود.
خلق ایده های جدیدوجواهرات زیبا مدیون فکرهای خلاقیست که صاحبان آن توان انتقال آن بر روی کاغذ را داشته و بتوانند آن را با توجه به اصول طراحی به بهترین وجه به نمایش بگذارند
این برند در سال 1838 در شهر نیویورک توسط چارلز لویی تیفانی Charles Lewis Tiffany و جان یونگ John B.Young پایه ریزی شد. در سال 1853، زمانی که چارلز کنترل را به دست گرفت، نام کمپانی به Tiffany& Co. اختصار یافت و در این زمان تمرکز کمپانی روی فروش جواهر ...