روشهای حرفه ای عکاسی از طلاوجواهربااستفاده ازوسایل ساده وپیشرفته هدف این دوره آموزشی میباشد.با گذراندن این دوره آموزشی
این برند در سال 1838 در شهر نیویورک توسط چارلز لویی تیفانی Charles Lewis Tiffany و جان یونگ John B.Young پایه ریزی شد. در سال 1853، زمانی که چارلز کنترل را به دست گرفت، نام کمپانی به Tiffany& Co. اختصار یافت و در این زمان تمرکز کمپانی روی فروش جواهر ...